logo

Jaarlijkse enting konijnen

Het opgeven van de te enten konijnen moet plaatsvinden bij Willem de Wit; telefoonnummer: 0597-412053 of 06-13930982