logo

Watervogels

De eendenrassen zijn onderverdeeld in de gedomesticeerde rassen en de oorspronkelijke rassen.

 

Gedomesticeerde rassen

Tot halverwege de vorige eeuw werden er in ons land tienduizenden tamme eenden gehouden voor de vlees, dons en eierenproductie. Spreeuwkoppen en krombekeenden waren in Nederland bekende rassen. Het Hollandse kwakertje werd 150 jaar geleden gefokt als lokeendje in de vangkooien voor eenden. In de zeventiende eeuw zagen we op schilderijen van onze grote meesters de moeilijk te fokken tamme kuifeend. Tegenwoordig ziet men ook verscheidene andere Europese rassen zoals de:

 • rouaaneend.
 • cambelleend.
 • orpingtoneend.
 • indische Loopeend
 • pekingeend.
 • smaragdeend.
 • muskuseend.
 • cayuga-eend.

 

Oorspronkelijke rassen

Naast de tamme (nuts)eenden werden rond 1800 mutaties van overal op de wereld in de natuur voorkomende watervogels geteeld. Het vraagt wat meer ruimte, specifieke voeding en andere aanpassingen om hier mee te kunnen fokken. Bepaalde watervogels zijn in de natuur praktisch uitgestorven maar worden in stand gehouden door eigenaren van particuliere collecties. Eenden om eenvoudig mee kunnen beginnen zijn de prachtig gekleurde:

 • manderijneend.
 • roodschoudertaling
 • carolina-eend.

 

Ganzen

Ook de ganzen zijn te verdelen in de oorspronkelijke en gedomesticeerde rassen. Per ras is het nog wel  verschillend maar over het algemeen hebben ze graasruimte nodig. Er is minder behoefte aan een grote zwemruimte. In de broedtijd kunnen ganzen territoriaal gedrag vertonen.