logo

Watervogels

De eenden rassen zijn onderverdeeld in, de gedomesticeerde rassen en de oorspronkelijke rassen.

 

 

Gedomesticeerde rassen

Tot halverwege de vorige eeuw werden er in ons land tienduizenden tamme eenden gehouden voor de vlees, dons en eierenproductie. Spreeuwkoppen en krombekeenden waren in Nederland bekende rassen. Het Hollandse kwakertje werd 150 jaar terug gefokt als lokeendje in de vangkooien voor eenden. In de zeventiende eeuw zagen we op schilderijen van onze grote meesters de moeilijk te fokken tamme kuifeend. Tegenwoordig ziet men ook verscheidene andere Europese rassen zoals de Rouaan-, Cambell- en Orpingtoneend. Aziatische rassen zoals de Indische Loop-, Peking- en Smaragdeend. Plus Amerikaanse rassen zoals de Muskus- en Cayuga-eend.

 

Oorspronkelijke rassen

Naast de tamme (nuts)eenden worden rond 1800 allerlei in de natuur voorkomende watervogels uit de hele wereld in diverse mutaties geteeld. Dit vraagt wat meer ruimte, specifieke voeding en andere aanpassingen om hier mee te kunnen fokken. Bepaalde watervogels zijn in de natuur praktisch uitgestorven maar worden in stand gehouden door dieren uit particuliere collecties. Eenden om eenvoudig mee kunnen beginnen zijn de prachtig gekleurde manderijneend, roodschoudertaling en carolina eend.

 

Ganzen

Ook de ganzen zijn te verdelen in de oorspronkelijke en gedomesticeerde rassen. Per ras is het nog wel een beetje verschillend maar in doorsnee hebben ze graasruimte nodig. Er is minder behoefte aan een grote zwemruimte. In de broedtijd kunnen ze territoriaal gedrag vertonen.