logo

Verslag Jongdierendag WPKC 9 september 2017 met foto’s!

WPKC Jongdierendag 2017

Op 9 september werd wederom de jongdierendag van de WPKC gehouden. De locatie was wederom “De Graankorrel”, in Oude Pekela.

Op vrijdag waren al 6 mensen naar Blijham getogen om daar de benodigde kooien en ander zaken, op te laden.

De eerste wagen, vol kooien, tafels en stoelen, arriveerde al om 9.30 uur op plek van handeling. Om, precies zoals afgesproken, arriveerden om 10 uur de rest van de vrijwilligers om alles op te bouwen.

Het gezegde: “Vele handen maken licht werk”’ bleek maar al te zeer op waarheid te berusten. In no time stonden er vele rijen kooien in de voor ons vrij gemaakte ruimte.

Strooisel erin, kaarten opgehangen, waterbakjes gevuld, vloer aangeveegd en klaar was Kees. Nu lijkt het allemaal erg eenvoudig, maar je bent dan wel 4 uur verder.

Inmiddels had Eduard de catering en secretariaat ook ingericht en zodoende kon iedereen na een kop koffie te hebben genuttigd, om 14.00 uur al weer huiswaarts keren.

Zaterdag, 9 september, was het zover en vanaf 9.00 uur kon iedereen zijn of haar, aangemelde dieren in de kooien plaatsen.

De keurmeesters op deze dag waren:

Voor de hoenders: A. Meester; T. Boschma en E.J. Visser.

Voor de konijnen: Mevr. C. Bosch en C. Bregman

Voor de cavia’s : C. Bregman

Voor de duiven: W. de Wal.

Om 10 uur werd het sein gegeven om de keuringen te starten en de keurmeesters namen hun plaats in samen met hun schrijvers en dragers.

Voor het eerst was er een “knuffelhoek” ingericht, welke bemand werd door Tielko.Koerts en René Bonsing. Binnen de stropakken liepen konijntjes en cavia’s en op de tafel liepen Serama’s. Deze knuffelhoek kon zich op een grote belangstelling verheugen.

De weersomstandigheden waren ons gunstig gezind, klinkt misschien ietwat vreemd, omdat we onderdak zaten, maar dat slaat meer op de bakken regen die er viel en de mensen, het was ook “ Opamarkt” , zochten hun heil meer in droge ruimten. De hele dag liep het met de publieke belangstelling flink door.

Om ongeveer 15.00 uur waren alle keurmeesters klaar en kon het “tellen” beginnen.

Om 16.00 uur was het tijdstip van prijsuitreiking en deze werd verricht door de voorzitter van de WPKC, dhr. de Wit. Hij dankte de keurmeesters voor hun inzet en hun moeite om naar Oude Pekela te willen komen , alsmede de dames van de catering en alle vele vrijwilligers, die zich ingezet hadden.

De uitslag van de WPKC JONGDIERENDAG 2017 is als volgt:

MOOISTE KONIJN ram : een pool roodoog van P. Timmer. predicaat: F95.0

MOOISTE KONIJN voedster : een Deilenaar van J. Deijlen. predicaat: F95.5

MOOISTE GROOT HOEN : een Australorp haan van E. Hoppen predicaat: F96

MOOISTE DWERGHOEN haan : een Java Kriel haan van M. Jongsma predicaat: F96

MOOISTE DWERGHOEN hen : een Barnevelder Kriel hen van W. Brink predicaat: F96

MOOISTE DUIF : een Weense Mid Snavel Tuimelaar doffer van C.Jongsma predicaat: 96

MOOISTE SERAMA : Serama Gladvederig van A. Timmer predicaat: F96

MOOISTE CAVIA : Lunkarya beer C klasse van A. Bonnet predicaat: F96

Als laatste werd de boel weer opgeruimd, op de karren gehesen en weer naar Blijham gebracht en af geladen. Om 18.15 uur was iedereen weer thuis.

Tot slot meen ik te kunnen stellen dat we met z’n allen terug kunnen kijken op een zeer geslaagde dag. Mede namens de organisatie wil ik dan ook dank zeggen aan :

De Graankorrel, voor het beschikbaar stellen van hun ruimte

De dames van de catering

Alle vrijwilligers die zich op enigerlei wijze hebben ingezet.      

Aaltinus Timmer

Foto’s zijn gemaakt door Aaltinus Timmer, Dieren van de Exloosche landen, Eduard & Ineke Hoppen, Mariska Pals en Tielko Koerts.