logo

Competitie  “Topfokker Provincie Groningen ”

De verenigingen:  PKV Muntendam e.o.,  Fivelshow Appingedam en WPKC. te Winschoten , organiseren gezamenlijk de competitie “Topfokker Provincie Groningen ”. U kunt hier gratis aan mee doen. De competitie geldt voor de volgende diergroepen:

  • Hoenders
  • Dwerghoenders
  • Konijnen

De winnaars krijgen een fraaie herinnering.

 

Hoe werkt het:

De punten van de door U zelf  vooraf aangewezen 4 dieren, per groep, worden getotaliseerd en degene met het hoogste aantal punten is winnaar. De uitslag wordt berekend over de 3 shows van  boven genoemde verenigingen. Om winnaar te worden moet men dus wel inzenden op deze drie shows met de door U,  vooraf aangewezen dieren tijdens het inkooien. Men mag dus  per diergroep 4 dieren aanwijzen, ongeacht ras, kleur of geslacht. De prijsuitreiking is tijdens de show van die vereniging, welke als laatste zijn show houdt in het lopende seizoen. Het spreekt voor zich, dat de hoenders ingeënt moeten zijn tegen Pseudo vogelpest en de konijnen tegen RHD2. Tijdens het inkooien moet een volledig ingevuld ent-formulier bij iedere TT organisatie worden ingeleverd.