logo

Open tentoonstelling

Eens per jaar houdt de WPKC een open tentoonstelling. Dit houdt in dat naast leden van de WPKC ook leden van alle andere verenigingen in Nederland en in het buitenland hun dieren kunnen inschrijven. De tentoonstelling is een jaarlijks terugkerend evenement met een regionale uitstraling. Tijdens deze show worden ongeveer 800 dieren tentoongesteld. De tentoonstelling vindt plaats in de Eurohal bij Van de Valk in Zuidbroek. Het is een tentoonstelling die volledig door het bestuur en de leden van WPKC wordt georganiseerd. De leden van de WPKC en omliggende verenigingen krijgen het vraagprogramma toegezonden. In dit vraagprogramma staat alle relevante informatie, zoals over het inkooien en het weer ophalen van de dieren, de keurmeesters, het inschrijfgeld en de beschikbare prijzen. Voor deelname aan een kleindierenshow moet men lid zijn van een kleindierenvereniging en van de KLN. Ook is het vereist dat de kleindieren zijn ingeënt.

 

Bezoekersinformatie

Belangstellenden zijn tijdens de openingstijden van de tentoonstelling hartelijk welkom. Ze kunnen dan alle ingeschreven kleindieren bewonderen. Ook zijn er standhouders aanwezig en stands van speciaalclubs waar informatie over verschillende kleindierrassen kan worden gekregen.

 

Inschrijving & vraagprogramma

Als het vraagprogramma en het inschrijfformulier beschikbaar zijn, worden deze hieronder geplaatst.

 

Reglement

Voor de inzenders in de AOC en Vrije Klasse zijn de onderstaande reglementen van de KLN  van toepassing:

KLN_reglementen_AOC-klasse

KLN_reglementen_Vrije-klasse