Open tentoonstelling 2022

Voor de Kleindiershow Winschoten e.o. hadden 36 inzenders 334 dieren ingezonden onderverdeeld in 160 konijnen, 159 sierduiven en 15 oorspronkelijke duiven. De keurmeesters waren voor de konijnen J. Jipping, G. Meijer en R.A. Schraa, voor de sierduiven R.J. Slikker, G. de Vries jr. en W. de Wal en voor de oorspronkelijke duiven J.C. van Riessen.

De winnaars zijn geworden:

  • Mooiste konijn van de tentoonstelling een Tan voedster jong van H.S. Commies met U98.
  • Mooiste konijn van de tentoonstelling ander geslacht een Belgische haas haaskleur ram jong van J. Brouwer met F97.
  • Mooiste konijn C-klasse een Tan voedster van H.S. Commies met F96,5
  • Mooiste konijn C-klasse ander geslacht een Kleurdwerg blauw ram van K. Koers met F95.
  • Mooiste konijn spiegel der fokkerij een Rex dwerg dove lutino van M.E. Meisner met 75,5.S.U.
  • Mooiste sierduif van de tentoonstelling een Italiaanse meeuw ijskleurig zwartgeband doffer jong van S.U. Blik met 97 punten.
  • Mooiste sierduif van de tentoonstelling ander geslacht een Weense middensnavelige tuimelaar zwart duivin jong van C. Jongsma met 96 punten.
  • Fraaiste oorspronkelijke duif een Groenvleugelduif vrouw oud van J. Buze met U97.
  • Mooiste sierduif jeugdlid een Oud Hollandse meeuw geelzilver duivin oud van Ewout v.d. West met 96 punten

De catalogus met daarin alle resultaten is te vinden via Catalogus Kleindiershow Winschoten e.o. 2022

Winschoter Pluimvee en Konijnenclub