logo
Bekijk al het nieuws

Tatoeëren konijnen

De KLN heeft in verband met de coronacrisis maandag 23 maart 2020 een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Inmiddels is men tot de conclusie gekomen dat de latere ontwikkelingen ook consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Tot nader bericht kunt u daarom geen konijnen meer laten tatoeëren. Zoals u […]

Lees meer

Afgelasting bijeenkomsten

Door de coronacrisis gaan de volgende bijeenkomsten niet door: – De bestuursvergaderingen op 7 april 2020 en 12 mei 2020. – De jaarvergadering op 14 april 2020. – Het hokkenbezoek aan Zuid-West Drenthe op 6 juni 2020.

Lees meer

Workshop kippen Welkoop

De kippenworkshop van 1 april georganiseerd door de Welkoop in Winschoten gaat vanwege de coronavirus NIET door.

Lees meer

KLN mededelingen

De Jeugdshow 2020 in Laren weer toegekend is aan de Landelijke Jeugdshow Laren Gelderland. De Bondsshows haren en veren is voor de jaren 2021, 2022 en 2023 toegewezen aan Dierenparade Noordshow te Assen.

Lees meer

Toewijzing NBS Bondsshow

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de NBS, gehouden tijdens de NBS Voorjaarsdag op 15 februari jl. te Barneveld, is er door de aanwezige afgevaardigden van de verschillende bij de NBS aangesloten speciaalclubs en verenigingen gestemd over de toewijzing van de NBS Bondsshow. De uitslag van de stemming was als volgt: Oneto 55 Gelderlandshow 256 Noordshow […]

Lees meer

Contributie 2020

Het jaar 2020 nadert met rasse schreden en dit betekent dat leden van de KLN, NBS en ook W.P.K.C. hun contributie moeten betalen. Van de KLN kwam bericht dat leden hun lidmaatschap bij de KLN tot 15 december 2019 kunnen opzeggen, als ze voor 2020 geen fokkerskaart meer nodig zijn. Zeg je het lidmaatschap bij […]

Lees meer

Jaaragenda WPKC 2020

De jaaragenda van de WPKC voor het jaar 2020 is klaar. Klik hieronder op Jaaragenda 2020 dan kun je alle activiteiten voor 2020 zien.  

Lees meer