logo

Ledervergadering | nieuwjaarsbijeenkomst

De ledenvergadering | nieuwjaarsbijeenkomst van donderdag 13 januari 2022 gaat vanwege de situatie rond corona en de daarop gebaseerde coronamaatregelen niet door. Wanneer de volgende ledenvergadering zal plaatsvinden wordt bepaald als de situatie rond corona dit weer toelaat.