logo

J. Kraan

Brabanter
Kraaikop kriel
Nederlandse uilebaard goudpel

Telefoonnummer: 0599 353 340

Email: jan.kraan@hetnet.nl

Diergroep: Brabanter

Kleurslag:  wit zwartcolumbia

Diergroep: Kraaikop kriel & groot

Diergroep: Nederlandse uilebaard

Kleurslag: Goudpel en citroenpel