logo

Konijnen

Het onderscheid tussen knaagdieren en haasachtigen wordt gemaakt op basis van het gebit. Een knaagdier heeft twee snijtanden in de bovenkaak en twee snijtanden in de onderkaak. Een dier uit de orde van de haasachtigen heeft 4 snijtanden in de bovenkaak, twee aan twee achter elkaar geplaatst, en twee snijtanden in de onderkaak. Dit betekent dus dat een konijn NOOIT tot de knaagdieren mag worden gerekend, op wat voor manier dan ook.

Oorsprong

Oorspronkelijk is het konijn afkomstig uit Zuidwest-Europa en Noordwest-Afrika. Het oorspronkelijke konijn heeft grote ogen en oren. De achterpoten zijn langer dan de voorpoten.  De voeten hebben geen zoolkussentjes maar zijn aan de onderkant stevig behaard.

 

Door jarenlange fokkerij is een enorme variatie ontstaan in konijnenrassen (meer dan 50 rassen!). Op basis van verschil in kleur, grootte en vachtstructuur zijn er nu vele variëteiten te onderscheiden.

 

Voortplanting

Een mannetje (rammelaar) paart met verschillende vrouwtjes. Na een paring vindt er een eisprong plaats. Na een gemiddelde dracht van 31 dagen worden de jongen geworpen. Om kannibalisme te voorkomen is het verstandig om het mannetje bij de jongen uit de buurt te houden. Het vrouwtje (voedster) bouwt een nest waarbij ze zachte haren gebruikt die ze uit haar eigen buikhuid trekt. Dit gebeurt meestal in de laatste drie dagen van de dracht. Schijnzwangerschap komt overigens regelmatig voor bij de huiskonijnen. De jongen worden blind, doof en kaal geboren. Jongen worden slechts en kele malen per etmaal  gezoogd, waarbij de zoogtijd niet langer is dan 3 minuten. Na 10 dagen gaan de ogen open en na 14 dagen gaan de oortjes staan, behalve bij de hangoorrassen. Na 18-24 dagen komen de jongen uit het nest tevoorschijn. Vanaf twee weken na de geboorte is de voedster alweer vruchtbaar. Een jonge voedster is geslachtsrijp met 3-51/2 maand  een rammelaar is geslachtsrijp met 5 tot 9 maanden fokrijp zijn ze tussen de 5- 9 maanden afhankelijk van de grootte.

 

RHD enten verplicht voor Tentoonstellingsdieren

Het KLN bestuur heeft besloten dat per 5 augustus 2016 alleen tegen RHD 2 gevaccineerde konijnen toegelaten worden op jongdierendagen en tentoonstellingen. Middels een ent verklaring moeten de konijneninzenders aantonen dat hun konijnen gevaccineerd zijn tegen RHD 2. Vóór het inkooien geven zij hun ent verklaring af aan het tentoonstellingssecretariaat.

 

De ent verklaring is 10 dagen na het enten geldig en blijft dan 7,5 maand geldig voor samenkomsten met uw konijnen. Dat is wel 1,5 maand langer dan de fabrieksgarantie, maar praktisch alle shows vallen binnen de 6 maanden, als vanaf augustus wordt geënt.

 

Voor de wpkc regelen wij dit collectief om de kosten te drukken.