logo

Konijnen

Het onderscheid tussen knaagdieren en haasachtigen wordt gemaakt op basis van het gebit. Een knaagdier heeft twee snijtanden in de bovenkaak en twee snijtanden in de onderkaak. Een haasachtige heeft 4 snijtanden in de bovenkaak, twee aan twee achter elkaar geplaatst en twee snijtanden in de onderkaak. Een konijn mag dus nooit tot de knaagdieren worden gerekend.

 

De oorsprong

Het konijn is oorspronkelijk af afkomstig uit Zuidwest-Europa en Noordwest-Afrika. Het oorspronkelijke konijn heeft grote ogen en oren. De achterpoten zijn langer dan de voorpoten. De voeten hebben geen zoolkussentjes maar zijn aan de onderkant stevig behaard.

Door jarenlange fokkerij is er een enorme variëteit in konijnenrassen ontstaan. Deze variëteiten worden onderscheiden op basis van verschil in kleur, grootte en vachtstructuur.

 

De voortplanting

Een mannetje (rammelaar) paart met verschillende vrouwtjes. Na een paring vindt er een eisprong plaats. Na een gemiddelde dracht van 31 dagen worden de jongen geworpen. Om kannibalisme te voorkomen is het verstandig om het mannetje bij de jongen uit de buurt te houden. Het vrouwtje (voedster) bouwt een nest waarbij ze zachte haren gebruikt die ze uit haar eigen buikhuid trekt. Dit gebeurt meestal in de laatste drie dagen van de dracht. Schijnzwangerschap komt overigens regelmatig voor bij de huiskonijnen. De jongen worden blind, doof en kaal geboren. Jongen worden slechts enkele keren per etmaal  gezoogd, waarbij de zoogtijd niet langer is dan drie minuten. Na tien dagen gaan de ogen open en na veertien dagen gaan de oortjes staan, behalve bij de hangoorrassen. Na 18-24 dagen komen de jongen uit het nest tevoorschijn. Vanaf twee weken na de geboorte is de voedster weer vruchtbaar. Een jonge voedster is geslachtsrijp met 3-51/2 maand een rammelaar is geslachtsrijp rond de 5 tot 9 maanden.

 

Tentoonstellingen

Het KLN bestuur heeft besloten dat per 5 augustus 2016 alleen tegen RHD 2 gevaccineerde konijnen toegelaten worden op jongdierendagen en tentoonstellingen. De inzenders van konijnen moeten met een entverklaring aantonen dat hun konijnen tegen RHD 2 gevaccineerd zijn. Vóór het inkooien moeten ze de entverklaring afgeven bij het tentoonstellingssecretariaat.

De entverklaring is 10 dagen na het enten geldig en blijft dan 7,5 maand geldig. Dat is 1,5 maand langer dan de fabrieksgarantie, maar praktisch alle shows vallen binnen de 6 maanden, als vanaf augustus wordt geënt. De WPKC regelt het enten van konijnen collectief om de kosten te drukken.