logo

Impressie bestuursvergadering 8 oktober 2019

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 8 oktober gesproken over het vergroten van de betrokkenheid van de leden van de W.P.K.C. Als één van de mogelijkheden daartoe ziet het bestuur het plaatsen van een impressie van hetgeen in de bestuursvergaderingen wordt besproken. Wanneer leden over onderwerpen in deze impressies vragen hebben, is er tijdens de ledenavonden de gelegenheid deze te stellen.

 

Tijdens onze tentoonstelling was op vrijdag een vertegenwoordiger van FaunaConnect aanwezig. FaunaConnect is een softwareprogramma in ontwikkeling voor dier- en fokregistratie. De komende periode zal het programma uitgebreid worden met handige en nuttige toevoegingen, zoals de mogelijkheid dieren aan te bieden aan collega fokkers in een marktplaats voor kleindierenfokkers. Tijdens de ledenavond komen we op een aanbieding van FaunaConnect terug.

 

Het bestuur heeft de jongdierendag en de tentoonstelling geëvalueerd. Zowel de jongdierendag als de tentoonstelling zijn goed verlopen. Vooral voor de tentoonstelling zijn er wel aandachts- en verbeterpunten, zoals de terugloop van het aantal vrijwilligers en ook bezoekers, de plaatsen van de standhouders en de opening. Tijdens de ledenavond bespreken we de evaluatie met de leden en horen we ook graag van de leden hoe zij beide evenementen hebben ervaren.