logo

Impressie bestuursvergadering 4 februari 2020

Willem en Geert zijn naar een bijeenkomst over de RaboSupportClub van de Rabobank geweest. Het is belangrijk dat leden ook dit jaar weer op de W.P.K.C. stemmen. Tijdens de ledenavond en in de Kroniek zal hieraan meer aandacht worden besteed.

 

De drie voorzitters van de PKV Fivelingo, de PKV Muntendam e.o. en de W.P.K.C. hebben een gezamenlijk voorzitters overleg gehad. Ze hebben op voorstel van de W.P.K.C de mogelijkheid van een gezamenlijke show en jongdierendag besproken. Zowel de PKV Fivelingo als de PKV Muntendam e.o. hebben te kennen gegeven daarvoor niet te voelen.

 

Tielko Koerts heeft meegedeeld tijdens de jaarvergadering af te treden. Het bestuur roept de leden op na te denken over een opvolger voor Tielko en hoort graag voorstellen daarvoor.

 

In het voorjaar worden enkele dagen gepland om met vrijwilligers de kapotte kooien en bakken te herstellen. Tijdens de ledenavond worden de datums daarvoor meegedeeld. Ook vrijwilligers die niet op de ledenavond aanwezig zijn, zijn uiteraard welkom en kunnen zich opgeven bij Aaltinus Timmer.

 

In 2022 bestaat de W.P.K.C. 110 jaar en daarom willen we een jubileumshow organiseren. Speciaalclubs zijn gevraagd hun clubshow op de jubileumtentoonstelling onder te brengen.

 

Op 24 april a.s. houdt de Welkoop in Winschoten een opendag. De W.P.K.C. zal aanwezig zijn met een promotiestand. 1 april a.s. heeft de Welkoop in Winschoten ’s avonds een workshop over kippen. De Welkoop heeft gevraagd of de W.P.K.C. aanwezig kan zijn met een enkele kooien met kippen. Op de ledenavond wordt gevraagd of er leden zijn die mee willen werken.