logo

Gezamenlijke dag PKV Muntendam, PKC Fivelingo, WPKC.

Ook dit jaar vindt er weer een gezamenlijke dag plaats met de drie verenigingen. We hebben op de ledenvergadering hier al over gesproken. Een hokbezoek is als informatief ervaring, kan men een keer bij de collega zijn dierenverblijven kijken, ervaringen opdoen en delen. Net als afgelopen jaren plannen we dit op een zaterdagmiddag, om niet teveel tijd door te brengen in de auto hebben we besloten om dit per regio te gaan houden. Door deze opzet blijft er meer tijd over om gezamenlijk over de hobby te praten. De regio voor dit jaar is Loppersum / Appingedam. PKV Appingedam regelt dit jaar de fokkers waar we terecht kunnen. De datum waarop dit plaats vindt is zaterdag 8 Juli vanaf 13:00 tot eind van de middag. Er zijn geen kosten aan verbonden, men dient zich wel op te geven zodat we rekening met het aantal personen kunnen houden. De adressen worden tijdig bekend gemaakt aan degene die zich aangemeld heeft.

 

Opgave voor WPKC leden uiterlijk 1 juli bij Eduard Hoppen, email: info@wpkc.nl ,Tel: 0597-561106 / 06-13847136.