logo

Contributie 2020

Het jaar 2020 nadert met rasse schreden en dit betekent dat leden van de KLN, NBS en ook W.P.K.C. hun contributie moeten betalen. Van de KLN kwam bericht dat leden hun lidmaatschap bij de KLN tot 15 december 2019 kunnen opzeggen, als ze voor 2020 geen fokkerskaart meer nodig zijn. Zeg je het lidmaatschap bij de KLN op, dan kun je wel lid blijven van de W.P.K.C. Wil je ook geen lid blijven van de W.P.K.C. dan moet je dit lidmaatschap apart vóór 31 december 2019 opzeggen bij de secretaris van de W.P.K.C. Dit geldt ook voor leden die uitsluitend lid zijn van de W.P.K.C. en hun lidmaatschap willen opzeggen.
De contributie voor 2020 voor de W.P.K.C. bedraagt voor leden € 12 en voor jeugdleden € 6. Leden en jeugdleden worden verzocht hun contributie vóór 15 januari 2020 te betalen via rekeningen NL32RBRB0918595568. Leden die hun contributie contant willen betalen, kunnen dit vóór 15 januari doen bij één van de bestuursleden van de W.P.K.C.