logo

Bespreking tentoonstellingsdatums Provincie Groningen.

Beste leden, zoals besproken op de KLG vergadering hebben we alle verenigingen uitgenodigd van de Provincie Groningen welke ook een tentoonstelling organiseren. De bijeenkomst is gehouden op 3 mei 2017. Hierbij een verkort verslag van de bijeenkomst.

 

Aanwezig waren; PKDV de Marne-Wehe-Den Hoorn , PKV ’t Hoogeland-Uithuizermeeden, KPC Streven naar Beter-Winsum , PKV Sport en Vriendschap-Ter Apel, PKV Fivelingo-Appingedam W.P.K.C.-Winschoten

 

Afwezig;  PKV Het Westerkwartier –Grootegast, PKV ’t Hollandertje – Leek, PKV Muntendam e.o.

 

Doel van de bijeenkomst;

Bespreken tentoonstellingsdatum en Jongdierencompetitie in provincie Groningen 2018.

 

De W.P.K.C. heeft in de afgelopen drie jaren hun tentoonstelling twee keer moeten aflasten vanwege uitbraak van vogelgriep. Binnen de W.P.K.C. is besproken dat dit de vereniging niet ten goede komt en ook mogelijk een gevaar met zich meebrengt voor het vastleggen van de locatie in de toekomst, vandaar dat de W.P.K.C. heeft besloten om hun tentoonstellingsdatum naar voren te halen.

Gevraagd wordt, aan de vergadering waar er eventueel zou kunnen worden geschoven met de tentoonstellingsdatum. Alle aanwezige verenigingen geven aan niet te kunnen schuiven met hun tentoonstellingsdatum. Het voorstel is gedaan om voor 2018 dezelfde datums  te hanteren als ook voor 2017. Dit mogelijk afhankelijk van de evaluatie van de tentoonstellingen gehouden in 2017.

De Jongdierencompetitie voor 2018 is in deze vergadering vastgesteld op week 38.

 

Gevraagd wordt nog in de vergadering waarom andere verenigingen zouden moeten gaan schuiven. De opmerking hierbij; “is dit niet het probleem van de W.P.K.C. en niet zozeer van andere verenigingen”, het antwoord hierop van de W.P.K.C. is, dat zij, zoals afgesproken op de KLG vergadering, een bijeenkomst zou beleggen waar in overleg met andere verenigingen, de mogelijkheden zouden worden bekeken hoe de verdeling van de tentoonstellingen ingedeeld zou kunnen worden.  Uit deze bijeenkomst blijkt dat er geen verschuiving van tentoonstellingsdata mogelijk is binnen de aanwezige verenigingen.

De conclusie van deze bijeenkomst is, dat iedere vereniging zijn eigen koers moet varen wat zijn vereniging ten goede komt.

 

Notulen;  E.J.L. Hoppen

Secretaris W.P.K.C.