logo

Aanmeldformulier

Bij een fokkersnummer voor seniorleden KLN of NBS hoort tevens een abonnement op het Kleindier Magazine (slechts één per gezin.) Jeugdleden zijn leden t/m 16 jaar zijn niet verplicht een abonnement te nemen, mag uiteraard wel.
Fokkersnummer heeft u nodig om in te kunnen zenden op een tentoonstelling en voor het bestellen van ringen en tatoeëren van konijnen.

Met de onderstaande checkbox geef je WPKC een machtiging om van het bovengenoemde IBAN-nummer uw contributie af te schrijven.

Incasso bevestiging

Prijzen voor 2018

Lidmaatschap WPKC: Seniorleden € 12,- per kalenderjaar, Jeugdleden € 6,-. Inschrijfgeld € 5,-.

Fokkersnummer KLN (pluimvee en pelsdieren) € 51,50 inclusief kleindiermagazine. Jeugdleden € 9,00. Combinatie € 3,00

Fokkersnummer NBS (sierduiven) € 12,50. Jeugdleden € 6,25. Combinatie € 1,50

Een combinatie kan gevormd worden door 2 of 3 personen die elk een eigen fokkersnummer hebben. Prijzen fokkersnummers zijn per kalenderjaar ongeacht op welke datum dit ingaat.

Abonnement Kleindier Magazine € 37,-. Tussentijds € 3,25 per maand. Bij automatische incasso € 2,50 korting per jaar. Niet bondsleden € 47,- . Tussentijds € 4,- per maand. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen twee maanden uw bank opdracht geven het geïncasseerde bedrag terug te laten boeken. Zodra de aanvraag verwerkt is ontvangt u van de Nederlandse Kleindierenpublicaties een factuur waarop uw fokkersnummer vermeld staat. Dit nummer is direct geldig indien u betaalt via automatische incasso of anders na ontvangst van uw betaling. U hebt het nummer nodig bij het bestellen van ringen, het tatoeëren van konijnen en het inschrijven voor tentoonstellingen.